Contact Us

Add: Fenghua Industrial Park, Yingbing Road, Shuangshui Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province

Tel:0750-6413388

Fax:0750-6413382

http://www.jinhe-china.com

Post code:529153

E-mail:

jinhe@jinhe-china.com

jin-he@tom.com

Address of Brazil Company:

RUA:IVAI N.O 65

CEP:03080-010

TATUAPE SAO PAULO BRASIL

TEL:0055-11-2092-5080

FAX:0055-11-2093-9507